پیچ خوردگی تخمدان در زنان

پیچ خوردگی تخمدان در زنان آیا پیچ خوردگی تخمدان شایع است؟ پیچ خوردگی تخمدان در زنان هنگامی رخ می دهد که تخمدان در اطراف بافت هایی که از آن پشتیبانی می کند پیچیده شود. گاهی اوقات لوله فالوپی نیز ممکن است پیچیده شود. این وضعیت دردناک، جریان خون را به این اندامها متوقف می کند. […]

read more »
Call Now Button