بی اختیاری ادرار در زنان

بی اختیاری ادرار در زنان بی اختیاری ادرار مشکل رایجی است که در آن فرد قادر به کنترل و جلوگیری از خروج ادرار خود نیست. این مشکل می تواند به علت عوامل استرس زا مانند سرفه باشد، همچنین می تواند در طول بارداری یا پس از آن اتفاق بیفتد و با شرایطی مانند چاقی شیوع […]

read more »
Call Now Button