بهترین متخصص زایمان سزارین

یک مادر باردار برای به دنیا آوردن جنین باید روشی را برای زایمان انتخاب کند. دو نوع زایمان برای مادر وجود دارد. زایمان طبیعی و زایمان سزارین. زایمان سزارین، تولد نوزاد از طریق جراحی است و شامل ایجاد یک برش در شکم مادر و دیگری در رحم است. بسیاری از مادران به دلایل مختلف مایل […]

read more »
Call Now Button