زایمان سزارین

زایمان سزارین یک عمل جراحی برای تولد نوزاد می باشد. در بسیاری از بانوان انجام عمل سزارین برای تولد نوزاد ضروری می باشد.این جراحی در مواردی که ممکن است به دلیل زایمان طبیعی سلامت مادر و کودک به خطر بیافتد مفید می باشد. زایمان سزارین دارای درد کمی نسبت به جراحی زایمان طبیعی است و […]

read more »
Call Now Button