علائم حاملگی خارج رحمی

علائم حاملگی خارج رحمی حاملگی داخل رحمی هنگامی که حاملگی داخل رحمی اثبات گردید، قدم بعدی ارزیابی قابلیت حیات و زنده ماندن جنین است. در اوایل حاملگی قطر ساک حاملگی را می توان برای پیش بینی اشکال و نقص در بارداری استفاده کرد. ساک حاملگی که بیش از 20 میلی لیتر و فاقد جنین باشد، […]

read more »
Call Now Button