پیچ خوردگی تخمدان در زنان

پیچ خوردگی تخمدان یا لوله فالوپ عارضه یی است که منجر به انسداد جریان خون به تخمدان می گردد.  درمان این عارضه یک جراحی اورژانسی است. تشخیص و مداخله سریع برای حفظ عملکرد تخمدان و حفظ باروری دارای اهمیت ویژه ایی است. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانید. […]

read more »
Call Now Button